Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Letkési Napközi Otthonos Óvoda
2632 Rákóczi u.1.
Telefon: 06303877275
Email: letkesovodova@gmail.com

 Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja

2021. április 26. hétfő 8-16 óráig
2021. április 27. kedd 8-16 óráig

A 2021-2022-es nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021 (III.10) EMMI határozat szerint az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ alapján az a gyermek, aki  2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét,  a nevelési év első napjától köteles  legalább napi 4 órában az óvodai nevelésben részt venni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

Az elektronikus beiratkozás esetén a letkesovoda@gmail.com email címre várom a jelentkezéseket.

Elérhetőségek: 06304191762 telefonszámon

Személyesen: 2632 Letkés Rákóczi u. 1.

 

Tisztelettel: Katona Andrea
intézményvezető