Vízgazdálkodási beruházások Letkés Község Önkormányzat területén

Pályázat címe:
Vízgazdálkodási beruházások Letkés Község Önkormányzat területén

Pályázati azonosító:
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00027

Megvalósítási időszak:
2022. november 1.- 2023. augusztus 31. (tervezett)

Elnyert támogatás:
243.989.778Ft

Projekt összefoglalója:
Letkés Község Önkormányzata belvízhálózatának fejlesztését tervezi. Az elmúlt években jelentős összegeket kellett fordítani a belvíz elleni védekezésre Letkésen. Az elmúlt évtizedben a több éves mértékadó csapadékvíz mennyiséget meghaladó esőzés, a hirtelen lezúduló esők (Letkés a Börzsöny lábánál fekszik) miatt a település területén jelentős elöntéseket és belvízkárokat okozott. A hirtelen lezúduló csapadék károsította az utcák burkolatát, sérültek a vízelvezető rendszerek, hídpillérek. Ebből adódóan kárt tett az épített létesítményekben, akadályozza a közlekedést, ezért az Önkormányzati testület úgy döntött, hogy a település veszélyeztetett részén a csapadékvíz csatornahálózatot tovább fejleszti és bővíti, valamint a csapadékvíz helyben tartására, visszatartására, késleltetett levezetésére záportározót épít ki. Ezen tényezők indokolják a tervezett záportározó kiépítését. A projekt illeszkedik a Pest Megye Integrált Területfejlesztési Programjának célkitűzéseihez, mivel a települési Önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, záportározó kialakításával összehangolt fejlesztésen keresztül. A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Letkés lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

  • javul a település népességmegtartó képessége,
  • növekszik gazdasági vonzereje
  • javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.
  • megteremti más infrastrukturális és egyéb fejlesztések alapját (húzó és multiplikátor hatás)

A fejlesztés figyelembe veszi az éghajlatváltozásokat, ugyanis a szélsőséges időjárási esetekre felkészülve épül 2db záportározó a település határában. Ezzel a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátása/elnyelése jelentősen javulni fog.