Önkormányzati Hírek

Pályázati hírek

Kedves Letkésiek!

Örömmel számolhatok be egy újabb nyeretes pályázatról. A Magyar Falu Programban a “Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” elnevezésű és MFP-KEB/2022 kódszámú pályázaton önkormányzatunk 5 099 572 Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből a művelődési házba új mobiltelefont, korszerű hang- és fénytechnikai berendezéseket tudunk beszerezni, valamint újabb egy évre a közösségszervező kolléganőnk bérköltségeihez is hozzájárul a támogatás.

Köszönjük mindenki munkáját, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen! Köszönjük a Miniszterelnökségnek és Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek az elnyert támogatási összeg biztosítását!

Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

 

Tisztelt Lakosság!

Letkés Község Önkormányzatának honlapjára felkerült a “TÁJÉKOZTATÓ LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGY KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁRÓL”.

Az alábbi linken olvasható a részletes tájékoztató, a környezeti és a régészeti lelőhelyekre vonakozó hatástanulmányok, valamint megtalálatók a pihenő park és a településrendezési eszközök módosításáról készített tervdokumentációk:

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

Kérjük, hogy észrevételeikkel, véleményükkel járuljanak hozzá a településrendezési eszközök módosításához, és segítsék munkánkat!

Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester

Kedves Letkésiek!
 
Örömmel értesítem a településen élőket, hogy a Magyar Falu Programban beadott MFP-OJKJF/2022 kódszámú és „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” elnevezésű pályázaton önkormányzatunk 4 994 708 Ft támogatást nyert. Ebből az összegből közterületi fitnesz és workout elemek beszerzése valósul meg, melyek a sportpálya melletti játszótérre kerülnek majd elhelyezésre.
 
Köszönjük mindenki munkáját, aki valamilyen formán hozzájárult ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen! Köszönjük a Miniszterelnökségnek és Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek az elnyert támogatási összeg biztosítását!
 
Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester

Pályázati hírek

Kedves Letkésiek!
 
Ismét egy örömteli hírt szeretnék megosztani Önökkel. A TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú “Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázatunkat támogatásra alkalmasnak értékelte a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága. Az elnyert támogatás 293.923.525 Ft, mely összegből két csoportszobás minibölcsőde építése valósulhat meg Letkésen.
A részletekkel kapcsolatban hamarosan bővebb tájékoztatást adunk majd.
Köszönjük mindenki munkáját, aki valamilyen formán hozzájárult ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen! Köszönjük az Államtitkárságnak az elnyert támogatási összeg biztosítását, és köszönjük a Pest Megyei Önkományzatnak a tervek elkészítését!
A munkálatok megkezdéséről és a soron következő munkafolyamatokról, mindig aktuális tájékoztatást adunk majd a lakosság részére.
 
Segítségüket és együttműködésüket köszönöm!
 
Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester
 
 

Pályázati hírek

Kedves Letkésiek!

Örömmel tudatom a településen élőkkel, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú “Élhető települések” elnevezésű pályázatunkat támogatásra alkalmasnak találta a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága. Az elnyert támogatási összeg 243.989.778 Ft, mely összegből településünk csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztését és korszerűsítését tudjuk befejezni. A kidolgozott tervek szerint a Dózsa utca még fel nem újított szakaszán, a Rákóczi utcán, a Csergemalom utcán, a Diófa utcán, az Ipoly utcán, és a Kossuth utcán valósul meg a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, és felújítása, valamint megvalósul a Letkés-patak településen belül futó mederszakaszának rekonstrukciója és parkosítása, illetve a Béke-Május 1-Csenger utcák keleti végén található szikkasztó árok felújítása és parkosítása.Köszönjük mindenki munkáját, aki valamilyen formán hozzájárult ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen! Köszönjük az Államtitkárságnak az elnyert támogatási összeg biztosítását!A munka nagy része csak ezután következik, hiszen a megvalósítás nagy kihívás elé állít majd mindannyiunkat. Kérem Önöket, hogy segítsék munkánkat észrevételeikkel, visszajelzéseikkel, illetve ha majd szükség lesz rá, rugalmasságukkal! A munkálatok megkezdéséről és a soron következő munkafolyamatokról, mindig aktuális tájékoztatást adunk majd a lakosság részére.

Segítségüket és együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester

FELHÍVÁS – A letkési Művelődési Ház adománygyűjtése

Néhány nappal ezelőtt a letkési Művelődési Ház csatlakozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez.

A szervezet várja az adományokat, amit az Ukrajnából érkező menekültek ellátására fordít.
A Máltai Szeretetszolgálat a korábbi humanitárius vészhelyzetekben kialakított eljárásrendje szerint fokozott figyelmet fordít a gyermekek, az idősek, a betegek és a fogyatékos emberek támogatására, mivel az otthonukat elhagyni kényszerülő emberek támogatásáról rendelkező általános intézkedések rendszerint nem térnek ki a sérülékenyebb csoportok szükségleteire. A máltai szervezet kifejezetten a speciális igényű menekültek megsegítésére is készül.

Akinek módjában áll segíteni adományát leadhatja könyvtári nyitvatartási időben bármikor:
Kedd: 10:00-12:00
Péntek: 9:00-11:00
Vasárnap: 13:00-15:00 PÁROS HÉTEN

Amit gyűjtünk:
Takaró, párna, pokróc
Evőeszközök, tányérok
Tisztálkodási szerek
Mosó, fertőtlenítő és tisztító vegyszerek
MELEG ruha, cipő
Tartós élelmiszer

Segítsünk együtt!