Hírek

Adathalász csalások!

Tisztelt Lakosság!

A Tovább mögött olvashatják az adathalász csalások megelőzésével kapcsolatos rendőrségi bűnmegelőzési anyagokat:

„KUTYAKÖTELESSÉG”

Tisztelt Letkési Lakosok!

Az utóbbi időszakban ismét megszaporodtak azon lakossági bejelentések, melyek szabadon kószáló kutyák miatt hivatalunkhoz érkeztek. Felhívjuk minden kutyatulajdonos figyelmét, hogy a háziállatok szökésének megakadályozása az állattartó feladata! Ha a házi kedvenc másoknak okoz riadalmat, kellemetlenséget, esetlegesen sérülést, az hatósági eljárást és a tulajdonos felelősségre vonását vonja maga után.

Ajánlom minden kutyatartó tulajdonostársam figyelmébe a NÉBIH alábbi linken megtalálható kiadványát, melyben mindezekről széleskörű tájékoztatást kapnak:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1055767/kutyatartasi_kezikonyv_2018_2kiad_ON.pdf/6139612a-1f45-305d-93f5-9e103cc3a970

Sajnos az utóbbi időben kaptunk olyan bejelentést is, mely házi kedvenc elleni támadásról szólt. Az alábbi képek tanúsága szerint virslibe szögeket, csavarokat rejtett az elkövető és azt bedobta olyan ingatlan(ok) udvarára, kertjébe, ahol házi kedvenc is él. Az eset kapcsán rendőrségi feljelentés történt, jelenleg a nyomozás folyamatban van.

Kérem, legyenek körültekintőek! Figyeljenek házi kedvencük testi, lelki épségére és fokozottan ügyeljenek szökésének megakadályozására!

Ez mindannyiunk érdeke!

Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester

Álláspályázat – jegyző munkakör

MÁRIANOSZTRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére:

November 1-től igényelhető a szociális tűzifa településünkön

2023. november 1-e és december 15-e között igényelhető a szociális tűzifa településünkön. Az igényléssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatóban olvashatnak:

Az igényléshez szükséges KÉRELEM az alábbi linkről letülthető PDF formátumban:
http://letkes.hu/wp-content/uploads/2023/10/KERELEM_Szocialis_tuzifa_igenyleshez.pdf

ADÓZÁSI HÍREK

QR KÓDOS CSEKKFELADÁS – MÁS SZEMÉLY NEVÉBEN VALÓ UTALÁS

Letkés Község Önkormányzat Adóhatósága, felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben az új típusú QR kódos készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) nem postai úton fizeti be az adózó/nem adózó, hanem telefonos aplikáció segítségével „QR KÓD OLVASÓ RENDSZEREN KERESZTÜL” kérjük a befizető azonosító mely nem kötelezően kitöltendő mező– mindenképpen kerüljön kitöltésre!

A befizető azonosító szám a nyomtatott csekken a közlemény rovatban, illetve a megküldött adószámla kivonaton van feltüntetve.

Amennyiben ez az adat hiányzik, az önkormányzati adóhatóság nem tudja beazonosítani az adózót, így FÜGGŐ tételként könyvelődik és az adózónál tartozás keletkezik. (csak beazonosítás után rendezhető)

További segítség az átutalás, és online befizetéshez:

Amennyiben az adó összegét banki átutalással vagy bármilyen más módon kívánja kiegyenlíteni a következőkre kell odafigyelni:

  • minden adónemnek (kommunális adó, talajterhelési díj, iparűzési adó stb) külön számlaszáma van, ezért kérjük, hogy külön-külön történjen az átutalás a megfelelő számlára
  • a számlaértesítőn/egyenlegértesítőn és a csekken is megtalálható minden adózónak az egyedi azonosítója (mutató), amit kérünk, szíveskedjen feltüntetni a megjegyzésbe, hiszen így elkerülhető az, hogy más adózóra könyvelünk (pl feleség utal, de a férj adózik, csak annak a nevére tudjuk könyvelni a befizetést, aki utal, kivéve, ha megjegyzésben jelzi az adózót)

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adózó a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napjától a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része, és ez alapján a téves helyre való utalás automatikusan pótlék előírást eredményez.

Elérhetőség bármely adónemben/ügyben:
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal
Letkés Község Önkormányzata
2632 Letkés, Dózsa utca 22.
Telefonon: 27/576-501
e-mail: ado@letkes.hu

Szentgáli Zsuzsanna Éva
adóügyi ügyintéző