Ebösszeírás

Letkés község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Letkés Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Községházán, valamint a http://letkes.hu/wp-content/uploads/2022/02/EBÖSSZEÍRÓ-ADATLAP.pdf honlapon, és nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére.

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2632 Letkés, Dózsa utca 22.
  • a Polgármesteri Hivatal ajtójánál kihelyezett postaládába behelyezhető,
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a titkarsag@letkes.hu e-mail címre.

 Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. 04.30.

Csákiné Varga Gyöngyi aljegyző sk.