Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózó!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatban

Adó folyószámla értesítők kiküldésének célja:

Részletes tájékoztatást ad az esedékes adóelőírásokról (fizetési kötelezettségekről, pótlékmentes határidőkről), az eddigi befizetésekről, az esetlegesen fennálló tartozásról. Az önkormányzatnak évente legalább egy akolommal a fentiekről értesítést küld.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adófizetési kötelezettség alapja a kötelezettséget megállapító adóhatósági határozat, mely bevalláson illetve kivetésen alapul. (formanyomtatvány elérhető – rendszeresítve adónemenként)

Helyi rendelet alapján a helyi adó mentességet igénylő (k) részére a formanyomtatvány biztosított.

Pótlékmentes befizetési határidők: I. félév március 15. – II. félév szeptember 15.

Az ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-önkormányzati portálon keresztül nyomon követhetik befizetéseiket, adóelőírásaikat.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak (HIPA) belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak  készpénzátutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie. Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban az adóalany nevét és az értesítő számon szereplő azonosítószámát feltüntetni szíveskedjen.

A jelentős postaforgalmi díjak mérséklése érdekében készpénzátutalási megbízást (csekket) csak az átutalásra nem kötelezett adózónak küldünk, de az elektronikus befizetési (átutalás- QR kód) mód alkalmazása esetünkben is előnyös.

Készpénzátutalási megbízást (csekk) már csak nyomtatott formában állítunk ki, kézzel kitöltött készpénzátutalási megbízás (csekk) nem elfogadott.

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesített az összeg átvezetéséről a hátralékot mutató adószámla javára írásban lehet rendelkezni.

Ha az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

Az önkormányzati adóhatóság a túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adózó a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napjától a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy amennyiben helyi adóhátraléka van és adófizetési kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget, úgy az Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján végrehajtási eljárás (jövedelem letiltást, azonnali beszedési megbízást, NAV-nak illetve bírósági végrehajtónak behajtásra átadás) indul.

Elérhetőség bármely adónemben/ügyben személyesen:

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal
Letkés Község Önkormányzata
2632 Letkés, Dózsa utca 22.
Telefonon: 27/576-501
Elektronikusan:
e-mail: ado@letkes.hu

Borda Gáborné
adóügyi ügyintéző