Felhívások

Pályázati kiírás – Pénzügyi ügyintéző – Zebegény

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2627 Zebegény, Árpád utca 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi pénzforgalmi jelentések, mérleg jelentések, beszámoló. analitikák vezetése. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása. Költségvetés-tervezés, beszámoló készítés. Kapcsolattartás más intézményekkel, hatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési feladatok, pénzügyi és számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/1-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.marianosztra.hu – 2020. január 8.
 •       www.zebegeny.hu – 2020. január 8.
 •       önkormányzati hirdetőtáblák

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 8.

Pályázati kiírás – Pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag három év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi pénzforgalmi jelentések, mérleg jelentések, beszámoló. Analitikák vezetése. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvviteli feladatok, pénzügyi és számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/1029-6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármesterek egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.marianosztra.hu – 2019. december 13.
 •       www.letkes.hu – 2019. december 13.
 •       önkormányzati hirdetőtáblák – 2019. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy legkésőbb a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 13.

Pályázati kiírás – Aljegyző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdése.

Ellátandó feladatok:

Mötv. 81. § (1)-(3) és jegyzői hatáskörben tartozó feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségének és Ipolytölgyes Ügyfélszolgálatának vezetése

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Letkési Kirendeltség, Ipolytölgyesi Ügyfélszolgálat

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       vezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/1029-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el és az aljegyzőt a jegyző javaslatára a polgármester nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Önkormányzatok honlapján – 2019. december 2.
 •       Önkormányzati hirdetőtáblákon – 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

TÁJÉKOZTATÓ a „Nyári diákmunka 2018.” központi munkaerő-piaci program indításáról

Letkés Községi Önkormányzat – a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett – a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban történő foglalkoztatás keretében nyári diákmunkára keres 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, letkési lakóhellyel vagy bejelentett letkési tartózkodási hellyel rendelkező diákokat.

 

A foglalkoztatás időtartama:

2018. augusztus 1. – 2018. augusztus 31.

 

A programban 3 fő, napi 6 órás foglalkoztatására nyílik lehetőség, segédmunkás, kisegítő munkakörben.

A havi bruttó bér: 103.500,- Ft

 

Jelentkezés: Letkés Községi Önkormányzatnál (2632 Letkés, Dózsa u. 22.) a személyes iratokkal (TAJ, ADÓ, lakcím kártya, személyi igazolvány) és érvényes diákigazolvánnyal, vagy (a diákigazolvány tanulmányok befejezése miatti visszavonása esetén) iskolalátogatási igazolással, illetve a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatával, 2018. június 30-ig lehet.

 

Foglalkoztatás egyéb feltételei:

 • a jelentkező más foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkezhet;
 • a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán (2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45.) közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vétel

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása
számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a
kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett
növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt
követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése
kimondja:„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.”.

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a
parlagfű virágbimbója kialakulását.

Június 30-át követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság
köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása)
nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési
kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az
ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül
nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az
adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű
védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a
vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a
közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az
eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi
kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben
elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő
költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés
elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.)
Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt
csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e
fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt
tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Minden, amit a kéményseprésről tudni kell

Az egyre melegedő időjárás következtében lassan szükségtelenné válik az otthoni tüzelő-fűtő
berendezések napi szintű használata. Ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a
karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a következő
fűtési szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az elmúlt
időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az
alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

 • Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a
  kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot
  foglal. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői
  végzik az ingyenes kéményseprést. Az alábbi linken irányítószám alapján ki lehet keresni,
  hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél tudnak időpontot
  egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.
  http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
 • Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a
  kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A
  megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez
  csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor
  kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben
  ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprő cégektől lehet
  megrendelni a munkát.
  http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
 • Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a
  kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
  Az, hogy a katasztrófavédelem kéményseprője vagy egy kéményseprőcég szakembere
  érkezik, az attól függ, hogy melyik településről van éppen szó.
  (http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat itt lehet irányítószám alapján
  keresni, hogy melyik településen melyik szervezet kéményseprője érkezik).
 • Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a
  kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye
  van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva,
  akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj
  egy tizedét.

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu