Hírek

Keressük új kollégánkat – település üzemeltető, településgondnok munkakörbe

Letkés Község Önkormányzata
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet 

település üzemeltető,
településgondnok munkakör betöltésére

A pályázat részleteiről az alábbi linken tájékozódhatnak:
http://letkes.hu/ertesitesek/palyazati-kiiras-telepules-uzemelteto-telepulesgondnok/ 

Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Letkési Napközi Otthonos Óvoda
2632 Rákóczi u.1.
Telefon: 06303877275
Email: letkesovodova@gmail.com

 Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja

2021. április 26. hétfő 8-16 óráig
2021. április 27. kedd 8-16 óráig

A 2021-2022-es nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021 (III.10) EMMI határozat szerint az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ alapján az a gyermek, aki  2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét,  a nevelési év első napjától köteles  legalább napi 4 órában az óvodai nevelésben részt venni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

Az elektronikus beiratkozás esetén a letkesovoda@gmail.com email címre várom a jelentkezéseket.

Elérhetőségek: 06304191762 telefonszámon

Személyesen: 2632 Letkés Rákóczi u. 1.

 

Tisztelettel: Katona Andrea
intézményvezető

ÉRTESÍTÉS HATÁRZÁRRÓL

Tisztelt Lakosság!
 
A mai napon kaptuk az értesítést Ipolyszalka Község polgármesterétől, hogy a Szlovák Kormány rendelkezése alapján 2021. március 2. 20:00-tól teljes lezárásra kerül a Salka-Letkés határátkelő, előreláthatólag 2021. március 19-ig, a koronavírus terjedése miatt.
A fenti értesítést hivatalosan megerősítette a magyar rendőrség Letkési Határrendészeti Kirendeltsége is. További értesítésük szerint Parassapusztánál és Esztergomnál folymatosan biztosított lesz a határátkelés, de komoly ellenőrzések mellett biztosítja majd a szlovák rendőrség a belépést Szlovákia területére.
Kérjük Önöket, hogy utazásuk megkezdése előtt mindenképp érdeklődjenek a Szolvákia területére történő belépés feltételeiről.
 
Rétsági Rendőrkapitányság: 06-35/350-144 (Parassapuszta – Ipolyság határátkelő)
Esztergomi Rendőrkapitányság: 06-33/510-240 (Esztergom – Párkány határátkelő)
 
Az ingázók figyelmébe ajánljuk a szobi révátkelőt, ami a legutóbbi információk szerint 2021. március 5. péntektől ismét biztosítja az átkelést.
További információk: http://ferryboat.hu/

ADÓZÁSI HÍREK 2021

Gépjármű adó:
2021.január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Letkés Község Önkormányzat Adóhatósága az illetékes. 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

2021. évben esedékes I. félévi – már a NAV-nak fizetendő gépjárműadó – befizetési határideje 2021.04.15.

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Amennyiben az Ön gépjárműadó számláján túlfizetés keletkezett, abban az esetben kérelmét (lehetőség van nyomtatványra, melyet a hivatalban rendelkezésre bocsátunk) névvel, címmel, folyószámla szám feltüntetésével, a hivatal részére nyújtsa be.

Gépjárműadó tartozással rendelkező adózók a hátralék teljes összegét legkésőbb 2021. február 28-ig kötelesek megfizetni. 2021. március 01-én hátralékkal rendelkező adózók gépjárművei kivonásra kerülnek a forgalomból.

Kommunális adó (építmény, telek):
Kommunális adó megfizetési kötelezettség terheli azt az adózót, aki január 1-jén az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlan év közben eladásra kerül, abban az esetben, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van az adóhatóság felé. Az év közben eladásra került ingatlanok adója még az eladót terheli. Csak a következő év 1-től mentesül az adó alól, az ingatlan új tulajdonosát pedig a megvásárlást követő év január 1-től terheli.

Készpénzbefizetési számla (sárga csekk):
Az év elején kiküldésre kerülő számlaegyenleg/egyenlegértesítő mellé teljes évre csatoljuk a csekkeket. Az I. félévit 2021. március 16-ig, a II. félévit (értesítés nélkül) 2021. szeptember 16-ig fizethetik be pótlékmentesen.

Átutalás, online befizetés:
Amennyiben az adó összegét banki átutalással vagy bármilyen más módon kívánja kiegyenlíteni a következőkre kell odafigyelni:

  • minden adónemnek (kommunális adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, iparűzési adó stb) más és más a számlaszáma, ezért kérjük, hogy külön-külön történjen az átutalás a megfelelő számlára
  • a számlaértesítőn/egyenlegértesítőn és a csekken is megtalálható minden adózónak az egyedi azonosítója (mutató), amit kérünk, szíveskedjen feltüntetni a megjegyzésbe, hiszen így elkerülhető az, hogy más adózóra könyvelünk (pl feleség utal, de a férj adózik, csak annak a nevére tudjuk könyvelni a befizetést, aki utal, kivéve, ha megjegyzésben jelzi az adózót)