Választás információk

1. Választási szervek

Helyi Választási Iroda:
feltöltés alatt…

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Bulyáki Edit – elnök
Szegletes Gáborné – elnökhelyettes
Vojtek Krisztina – tag
Vanicsek Sándorné – tag
Harminczné Fazekas Katalin – tag

Bábik Györgyné – póttag
Szalai Lászlóné – póttag
Szalai Erika – póttag
Szepesiné Kiss Mónika – póttag

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai:

3/2023. (X.18.) HVI vezető határozat (.pdf)

Az ülésekről készült jegyzőkönyvek:

(feltöltés alatt)

2. Választási ügyintézés

www.valasztas.hu/ugyintezes

3. 2024. évi általános választások

(feltöltés alatt)

4. Korábbi választások

(feltöltés alatt)