Turisztikai-kulturális projektünk

A szlovák határ melletti Letkés és a szlovákiai Bajta községek a „Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben” Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében közös turisztikai és kulturális projektet valósítottak meg „Dél-Hont turisztikai fejlesztése” (SKHU/WETA/1901/1.1/006) címmel. Az egy éves együttműködés záró rendezvénye is volt a „Letkés régmúltja” című tudományos konferencia, mely 2021. május 27-én valósult meg.

A projekt során 2020 nyarán feltárásra került a letkési régi templomnak és temetőjének egy része, majd a kutatás helyszínén emlékhely került kialakításra. Emellett a helyi művelődési házban nyíló kiállítás is új turisztikai vonzerőt képez. A múlt iránt érdeklődő letkési és környékbeli önkéntesek is részt vettek a Dél-Hont (az Ipoly két partja Ipolyság és a torkolat közt) múltját kutató projektben, így nőtt a helyiek identitástudata is. A szakmai munka nagyobb részét az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum egyik antropológusa és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont genetikusai végezték. Közreműködtek a közeli ipolysági Honti Múzeum, a váci Tragor Ignác Múzeum és a szobi Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény dolgozói is. A turisztikai célú projekt során a szlovákiai Bajtán egy régi parasztházból tájházat alakítottak ki és a turisták által ingyen kölcsönözhető kerékpárok kerültek beszerzésre. Egy új honlap is elkészült, mely Dél-Hont turisztikai vonzerejét hivatott növelni.

Nagyon köszönjük minden közreműködő segítségét!

Jelen szöveg tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.