Tájékoztatás a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS:

Letkés Község Önkormányzata, tájékoztatja a szülőket, hogy az iskolai étkezés módjában
történő változást írásban a hivatal és az iskola/konyha értesítésével, minden
aktuális hónapot követő hónap 01. napjától kezdődően tudjuk elfogadni.

Kivételt képez a lakcímváltozás miatti, illetve a betegség miatti változás kérése.

Kérjük tájékoztatásunk figyelembevételét!