Megújul Letkés csapadékvíz elvezető hálózata

Letkés község Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM_CSAPVÍZGAZD_2017) c. pályázaton 70,84 millió Ft támogatási összegben részesült. A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatási forrásból megvalósuló beruházás célja Letkés község csapadékvíz elvezető hálózatának felújítása, korszerűsítése.

A pályázat részletei:

Támogató neve: Pénzügyminisztérium

Forrás: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatási forrás

Kedvezményezett neve: Letkés Község Önkormányzata

Projekt címe: Letkés község csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a település vízgazdálkodásának korszerűsítése

A projekt megkezdésének időpontja: 2018. június 19.

A projekt befejezésének időpontja: 2020. június 30.

Támogatási szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/51

A projekt teljes költsége: 74,57 millió forint

Támogatás összege: 70,84 millió forint

Támogatás intenzitása: 95%

 

A projekt tartalma:

Indoklás: A község az Ipoly folyó és Letkés patak vízgyűjtőjén fekszik. A településen jelenleg található árokrendszer nagy részben mára már elavulttá vált. A település hegyvidék által határolt területei felől a lezúduló csapadékot a feltöltődött földmedrű árkok nem képesek elvezetni, így a fejlesztéssel érintett területek útburkolatain, illetve az ingatlanokon keresztül folyó erősen hordalékos csapadékvíz jelentős gazdasági károkat okoz. 

A projekt célja: A beruházással a meglévő hálózat elemeinek fejlesztése a tervdokumentáció által megadott szükséges vízhozam értékeknek megfelelően a biztonságos, árvízmentes környezet megteremtését valósítja meg, a vízkár-elhárítási tervben leírt problémák megoldását szolgálja, összhangban van a pályázati kiírással és a településrendezési tervvel.

A befektetés mértékét az alábbi értékek védelme indokolja:

  • Fejlesztési területen élő lakosság szám: 1183 fő
  • Épített környezeti értékek (ingatlanállomány, védendő települési értékek): elsősorban az ingatlan állomány, valamint a közúthálózat, patakon átívelő híd, és csatornarendszer tartoznak a megvédendő épített környezeti értékekhez.
  • Közintézmények vagy egyéb forgalomvonzó létesítmények: Polgármesteri Hivatal, Egészségház, templom, panziók, játszótér. Az alapszolgáltatás megfelelő biztosításához elengedhetetlen az intézmények megóvása, működésük zavartalan biztosítása.

A fejlesztéssel érintett terület:

  • Letkés patak belterületi szakasz 350/3, 437/1 hrsz.
  • Széchenyi u – Sport u. 1001/70 hrsz.- 306/2 hrsz
  • Fő út 350/6 hrsz.
  • Délkeleti településrész: 350/6 hrsz. (Fő u.), 903/1 hrsz. (közút), 904/3 hrsz. (közterület), 970 hrsz. (Béke u.), 396 hrsz. (Csenger u.), 936 hrsz. (Május 1. u.)

Az Önkormányzat a csapadékvíz gazdálkodási tervekhez és az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez igazodva, komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszer megvalósítását valósítja meg.  A tervezet első üteme jelen projekt keretében valósul meg. A fejlesztés keretében összesen 358 méter nyílt csapadékvíz-elvezető árok kerül megépítésre, valamint 2031 méternyi meglévő nyílt elvezető árok, 684 méter burkolattal ellátott és 45 méter zárt csapadékvíz elvezető kerül felújításra,

További információ kérhető: Letkés Község Önkormányzat (Telefon: +36 27 576 500 , E-mail: polgarmester@letkes.hu)