Lakossági fórum

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § és 38. §-nak, valamint Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Letkés Község Önkormányzata – egyszerűsített eljárásban – elkészítette a helyi építési szabályzat módosításának tervezetét.

A településrendezési eszközökről szóló rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy az elkészült helyi építési szabályzat módosítás véleményezése tárgyában Letkés Község Önkormányzata lakossági fórum keretében előzetes tájékoztatást tart az alábbi témakörben:

Az elkészült helyi építési szabályzat módosítás tervezetének véleményezése

A lakossági fórum időpontja: 2019. november 26. (kedd) 17.00 óra

Helye: Művelődési Ház nagyterme (2632 Letkés, Dózsa u. 22/B.)

A lakossági fórumhoz kapcsolódó anyag elérhető a település honlapján – www.letkes.hu – a Településrendezés cím alatt.

Az elkészült tervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve papír alapon vagy elektronikusan lehet eljuttatni Letkés Község Önkormányzatához, vagy a hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu, polgarmester@letkes.hu email címre, a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül.

A rendeletmódosítás előkészítése során számítunk a lakosság, és a partnerek aktív részvételére, ezért kérjük, vegyenek részt a fórumon.

 HIRDETMÉNY (PDF)

Letkés, 2019. november 19.

Huszák Tamás

polgármester