Hírek

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2022-2023-as nevelési évre

2022. április 25. hétfő 8-16 óráig

 2022. április 26. kedd 8-16 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ alapján az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év első napjától köteles legalább napi 4 órában az óvodai nevelésben részt venni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvoda felvételi körzete Letkés és Ipolytölgyes.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– A gyermek születési anyakönyvi kivonata

– A gyermek TAJ kártyája

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

Elérhetőségek:

telefon: 06304191762, 06303877275
e-mail:  letkesovoda (kukac) gmail.com
személyesen: 2632 Letkés Rákóczi u. 1.

Katona Andrea
intézményvezető

FELHÍVÁS – A letkési Művelődési Ház adománygyűjtése

Néhány nappal ezelőtt a letkési Művelődési Ház csatlakozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez.

A szervezet várja az adományokat, amit az Ukrajnából érkező menekültek ellátására fordít.
A Máltai Szeretetszolgálat a korábbi humanitárius vészhelyzetekben kialakított eljárásrendje szerint fokozott figyelmet fordít a gyermekek, az idősek, a betegek és a fogyatékos emberek támogatására, mivel az otthonukat elhagyni kényszerülő emberek támogatásáról rendelkező általános intézkedések rendszerint nem térnek ki a sérülékenyebb csoportok szükségleteire. A máltai szervezet kifejezetten a speciális igényű menekültek megsegítésére is készül.

Akinek módjában áll segíteni adományát leadhatja könyvtári nyitvatartási időben bármikor:
Kedd: 10:00-12:00
Péntek: 9:00-11:00
Vasárnap: 13:00-15:00 PÁROS HÉTEN

Amit gyűjtünk:
Takaró, párna, pokróc
Evőeszközök, tányérok
Tisztálkodási szerek
Mosó, fertőtlenítő és tisztító vegyszerek
MELEG ruha, cipő
Tartós élelmiszer

Segítsünk együtt!

Szabadtéri tüzek elleni védekezés szabályai

A tavaszias és száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, amely a természeti és épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen csak kivételesen engedélyezett a szabadtéri égetés, és külön szolgáltatás biztosítja a zöldhulladék elszállítását. Amennyiben a települési önkormányzat lehetőséget biztosít a zöldhulladék égetésére, alapszabály, hogy a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Már a tűzgyújtás időpontjában álljon rendelkezésre a tűz eloltásához szükséges eszköz, amely lehet akár vödörben, hordóban lévő víz, vagy a kerti locsolótömlő. Egy lapát segítségével könnyen kialakítható a földtakarás, megszüntethető a parázslás. A tűz továbbterjedését legtöbbször a szél okozza, ezért ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni. 

  • A szabadtéren keletkező tüzek másik gyakori oka az eldobott égő cigarettacsikk. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében kiránduláson, túrázáskor a csikket ne dobják el, gyűjtsék össze megfelelő, nem éghető anyagú, hordozható tárolóban.
  • Tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad gyújtani, és csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. Célszerű indulás előtt tájékozódni arról, hogy van-e tűzgyújtási tilalom.
  • A szabadtéren minden tüzet úgy kell eloltani, hogy ne tudjon visszagyulladni. Ennek érdekében a legjobb módszer, ha vastag föld-, vagy homoktakarással zárjuk el a levegőtől.

Vonatkozó jogszabályok:

·         54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (225 §-228 §)

,, Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

  • 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet – a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról

    ,, veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.”

 

  • A Kormány 550/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon!

Ebösszeírás

Letkés község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Letkés Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Községházán, valamint a http://letkes.hu/wp-content/uploads/2022/02/EBÖSSZEÍRÓ-ADATLAP.pdf honlapon, és nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére.

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2632 Letkés, Dózsa utca 22.
  • a Polgármesteri Hivatal ajtójánál kihelyezett postaládába behelyezhető,
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a titkarsag@letkes.hu e-mail címre.

 Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. 04.30.

Csákiné Varga Gyöngyi aljegyző sk.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő beszámolója

Képviselői beszámoló

Magyarország az elmúlt évtizedben talpra állt. Elköszöntünk az IMF-től és az ideküldött helytartóktól. Az országot nem a külföldi érdek, hanem a nemzeti érdek szerint kormányoztuk. Többé nem mások jártak jól a magyar emberek munkájából, hanem a magyarok. És meg is lett az eredménye: rekord magas foglalkoztatottság és rekord alacsony munkanélküliség, 73.500 forintról 200.000 forintra emelt minimálbér, rezsicsökkentés, 13. havi nyugdíj és nyugdíjprémium, családi adókedvezmény és családi adóvisszatérítés, CSOK és Babaváró támogatás, 25 év alattiak adómentessége, hálapénz kivezetése radikális orvosi béremeléssel, alapvető élelmiszerek 5%-os áfa kulcsa, benzinárstop és élelmiszerárstop, 19%-ról 9%-ra csökkentett társasági adó, szja csökkentés, munkáltatói adócsökkentések, másfélszeresére gyarapodó állami vagyon, harmincszorosára bővülő nemzeti aranytartalék.

Magyarország akkor erősödik, ha a vidék is erősödik. Négy év alatt sokat léptünk előre a választókörzet 34 településén is. Akkor még 2×1 sávos volt az M2 Vácig, most már 2×2 sávos. Akkor még csak külföldön láttunk kétszintes vonatokat, most már minden nap láthatunk a Dunakanyarban is. Akkor még az egészségházak többsége felújításra várt, most már felújított. Akkor még régi eszközökkel működött a váci kórház intenzív osztálya, most már minden berendezés új. Akkor még csak álmodtunk új Ipoly-hídról, most már építjük. És a sor még sokáig folytatható.

Elindult Vácon az elmúlt évtizedek legnagyobb műemléki és turisztikai fejlesztése a székesegyház négymilliárdos felújításával. 27 milliárdos fejlesztés érkezik a váci ipari parkba, ezzel teremtve a régióban új munkahelyeket. Vácon a régi ferences rendház is megújult, benne pedig létrejött a Kilátó Központ, ami nehézségekkel küszködő fiatalok elhelyezkedését segíti.

Támogatást kaptak a gazdák a fejlesztéseikhez, a szállásadók a komfortosításhoz, a vállalkozók a versenyképesség növeléséhez. Számos főutat és belterületi utat újítottunk fel, a korábbi időknél sokkal nagyon nagyságrendben. Két új vállalkozói park épült. Új helyi piacokat hoztunk létre a helyi termelőknek, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a multiknak. Elindult a térség legkomplexebb felzárkózási programja, mely sokaknak segít elhelyezkedni. Új bölcsőde épült fél tucat településen, számtalan iskola megújult, négy helyen újat építünk vagy bővítünk. Megújult a váci mentőállomás. Létrejött két Egészségfejlesztési Iroda a betegségek megelőzése érdekében.

Megújult dunai strandokat adtunk át Verőcén, Zebegényben és Nagymaroson. Két új a csónakház épült fel, megújult több tornaterem. Új bringaparkok épültek több helyszínen is. Megújult mindhárom börzsönyi kisvasút és elindult a dunakanyari hajó körjárat, melyen több mint százezren utaztak. Tucatnyi település templomát renováltuk.

A járványok, a migráció, az energiaválság folyamatosan veszélyeket jelent. Ezeket a veszélyeket is közös erővel leküzdjük. Magyarország kerítést épített a déli határán, pedig sokan támadták. Ma már másolnak minket. A rezsicsökkentés folyamatos támadás alatt van, de ha nem lenne, ma minden család havi 30 ezer forinttal magasabb számlákat fizetne. A járványban minden betegnek jutott ágy és ellátás, ami nálunk gazdagabb országokban sem mindenhol volt biztosított, az oltásokban pedig szinte minden európai országnál gyorsabbak voltunk.

Az elmúlt évtizedben elfelejthettük a megszorításokat, a fizetéscsökkentéseket, a vizitdíjat, a kórház- és iskolabezárásokat, az adóemeléseket, a devizahiteleket, a rablóprivatizációt, a vidéki települések elsorvasztását. Viszont újabb és újabb kormányzati támogatások érkeztek a Váci és Szobi Járásba is, hogy minden település szinte minden évben bővülni tudjon. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra!