Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a bírósági ülnökök 2023. évi választásáról

A legutóbbi ülnökválasztás 2019. március 7. napja és április 30. napja között volt.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a köztársasági elnök tűzi ki:

Tájékoztató ásott és fúrt kút engedélyezési eljárásával kapcsolatban

Meghosszabbította a kormány az ásott és fúrt kutak ügyintézését. Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

A vízgazdálkodásról szóló módosított 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése alapján, amely 2020. július 1-től lép hatályba:

Felhívás!

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Letkés, (671 hrsz-ú) Petőfi u. 10/B. (MAGTÁR) épületingatlanát.

 • Az épületingatlan bérlése határozatlan időre szól.
 • Az épület helyiségei önállóan is bérelhetőek.
 • Az épület megtekinthető: munkanapokon 9.00 – 15.00 óráig, előzetes bejelentés alapján (2632 Letkés, Dózsa u. 22. telefon: 06/27/576-500 )
 • Az ajánlat beadási határideje: folyamatos
 • Az ajánlat beadási helye:
  • postai úton: Letkés Község Önkormányzata, 2632 Letkés, Dózsa u. 22.
  • e-mailen: polgarmester@letkes.hu, titkarsag@letkes.hu, hivatal@letkes.hu

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a bérleményben folytatni kívánt tevékenység megjelölését,
 • a bérleti díjra tett ajánlatot.

Több azonos ajánlat esetén az önkormányzat versenytárgyalás keretében választja ki a bérlőt.

Az ajánlat elnyerése esetén a bérlőnek 3 havi kauciót kell letenni.

Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni Huszák Tamás polgármesternél lehet.

Letkés Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Felhívás!

Ne váljon áldozattá! Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös lopásokról:

MEGTEKINTÉS (.pdf)