Gyalogátkelőhelyek kialakítása

Letkés Község Önkormányzata Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be a Versenyképes Közép- Magyarországi Operatív Program keretében a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest Megyében” VEKOP-5.3.2-15 kódszámú pályázati kiírásra, „Gyalogátkelőhelyek kialakítása Letkés Községben” címmel.

A pályázat költségvetése: 17.266.447- Ft.

A Támogatási Szerződés 2017. június 13-án aláírásra került, az elnyert bruttó 17.266.447 Ft összegű támogatás 100 %-os intenzitású.

A projekt keretében Letkés Község közigazgatási területén a 1201 j út 9+230 és 9+450 km szelvényekben kijelölt gyalogos átkelőhelyek kerülnek kiépítésre. A biztonság növelése érdekében mindkét oldalon az átkelési szakasz előtt 5-5 m hosszban kiemelt szegély került kialakításra.  A gyalogos forgalom védelme érdekében a tervezett járdaszakaszok mellett gyalogos védőkorlát kerül elhelyezésre. A kivitelezés során bővítésre kerül a közvilágítás, kialakításra kerülnek napelemes „sebességmérő és sebességjelző táblák” valamint napelemes „gyalogátkelőhely vészjelző lámpák” is.

A Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének időpontja: 2017.11.15.