MEGHOSSZABBÍTOTT BEADÁSI HATÁRIDŐ! Pályázati kiírás – település üzemeltető, településgondnok

Letkés Község Önkormányzata
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet 

település üzemeltető, településgondnok munkakör betöltésére

Az alkalmazás időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2632 Letkés, Dózsa utca 22.

Feladata:
– közterületek ellenőrzése, karbantartása
– utak, járdák állapotának ellenőrzése, karbantartása az évszaknak megfelelően,
– zöld területek gondozása, árkok, vízátereszek karbantartása,
– külterületek szükség szerinti gondozása,
– közmunka programokban résztvevők munkájának megszervezése és közvetlen irányítása
– eszköz, áru- és anyagbeszerzés
– az önkormányzat ingatlanjai, üzemeltetése során felmerülő műszaki, gépészeti javítási, karbantartási feladatok elvégzése,
– rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
– egyéb karbantartási munkák elvégzése, gépkarbantartás
– intézményi felújítások irányítása
– önkormányzati beruházások során közreműködés.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– legalább középfokú végzettség (érettségi)
– „B” kategóriás jogosítvány
– önálló munkavégzés képessége

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– építészeti, épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai, vezetői tapasztalat,
– kisgépkezelői végzettség
– számítógépes ismeretek felhasználói szintű alkalmazása

A pályázathoz csatolni kell:
-részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a pályázó a pályázatában adja meg a mobil telefonos elérhetőségét),
-képesítést tanúsító okirat másolata,
-három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A munkakör eredményes pályázat esetén 2021. május 17-től betölthető.

A pályázatot Huszák Tamás polgármesternek címezve, 2632 Letkés, Dózsa u. 22. címére postai úton, illetve elektronikusan a polgarmester@letkes.hu e-mail címre, vagy az Önkormányzatnál elhelyezett postaládába kell eljuttatni.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a 30/389-0629 telefonszámon kérhető.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás az alábbi linről letölthető PDF formátuban:
Település_üzemeltető_településgondnok