Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

TÁJÉKOZTATÓ LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGY KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁRÓL   Tisztelt Véleményező! A tervezés Letkés község egyetlen részterületére, a belterület Ipoly folyóhoz közeli határán húzódó 705-ös hrsz.-ú ingatlan tágabb környezetére terjed ki. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával napjainkban kisléptékű turisztikai fejlesztések valósulnak meg az Ipoly-mentén a PONTIBUS EGTC szervezésében. „A PONTIBUS … Bővebben: Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele