6/2019. (XII.4.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról