5/2016.(IX.23.) KT rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva