4/2019. (VI.25.) Önkormányzati rendelet a Településkép védelméről