4/2017.(VI.23.) KT rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 7/2016. (XII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról