Képviselő-testületi rendeletek

14/2017.(XII.28.) KT Rendelet a szociális célú tűzifa helyi szabályairól szóló 5/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szociális célú tűzifa helyi szabályairól szóló 5/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2016.(XII.9.) KT rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva)