A Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően megújult a Letkési Napköziotthonos Óvoda játszóudvara

A Magyar Falu Program “Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati kiírásra 2020 júniusában beadott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért önkormányzatunk 4.902.440 Ft támogatásban részesült.

A játszóudvaron a régi játszóeszközök elbontásra kerültek, és helyettük új eszközök kerültek telepítésre. A fejlesztés lehetőséget adott a gyermekek mozgásfejlődésének szempontjából korszerűbb játszóeszközök telepítésére, külön figyelmet fordítva a 2,5 éves korú gyermekekre, mivel ezen korosztály óvodai jelentkezése növekvő tendenciát mutat a településen.

Az előírásoknak megfelelő kivitelezés mellett kiemelt
szempont volt a biztonságos környezet megteremtése, egy olyan udvar kialakítása, amely a mozgáshoz a lehető legegészségesebb. A játszóeszközök cseréje és megújítása a biztonságos, egészséges környezet kialakítása az alapszolgáltatások javítását eredményezi. Az általános egészségjavítási törekvések mellett az esztétikus környezet biztosítása javítja a lakossági elégedettséget, növeli a komfortérzetet, ezáltal hosszú
távon az identitástudat megerősítését eredményezi, ezáltal lassítva az elvándorlást és javítva a demográfiai mutatókat.