Tájékoztató szociális célú tűzifa támogatásról!

Tájékoztatjuk a szociálisan rászoruló családokat, személyeket, hogy a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket december 1. napjától – az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb a következő év január 20. napjáig – lehet benyújtani a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely személyesen átvehető a Községházán, vagy innen letölthető (PDF).