Partnerségi egyeztetés – Kerékpáros és pihenőparktervezéssel kapcsolatban

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete partnerségi egyeztetést kezdeményez „Kerékpáros és pihenőpark” tervezéssel és fejesztéssel kapcsolatban.

A vélménykérő levél és melléklete, továbbá a képviselő-testület 61/2021. (XII. 21.) sz. határozata az alábbi linken megtekinthető:
http://letkes.hu/ertesitesek/partnersegi-egyeztetes-kerekparos-es-pihenoparktervezessel-kapcsolatban/

A partnerek meghatározása
(Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendelete szerint):

„3.§ A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a letkési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a letkési székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet”

továbbá:

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet álatal meghatározott hatóságok