LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA RENDELETRŐL

Letkés Község Önkormányzata elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének feltételeiről szóló 8/2022. (X.18.) számú rendeletét, melyet röviden ismertetünk:

Ki jogosult a tűzifa támogatásra?

  • A rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványt kitöltve és a megfelelő igazolásokat csatolva határidőig (2022. december 15.) benyújtja az önkormányzathoz.
  • Az ingatlan tűzifával fűthető.
  • Akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft/hó-t, egyedül élő esetén 114.000,- Ft-ot.

Mikor lehet benyújtani a kérelmeket?

A kérelmeket minden év november 01. napjától december 15. napjáig – mely határidő jogvesztő – lehet benyújtani.

Hogyan igényelhetőek a támogatások?

A Községházán ügyfélfogadási időben formanyomtatványon lehet az igényeket benyújtani a megfelelő igazolásokkal együtt Heinczné Kucsera Annamária ügyintézőnél.

További információ:

Letkés Község Önkormányzata 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

telefon: 27/576-500

e.mail: titkarsag@letkes.hu

Ügyintéző: Heinczné Kucsera Annamária

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Kedd: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Szerda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 – 12.00