Települési Hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA RENDELETRŐL

Letkés Község Önkormányzata elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének feltételeiről szóló 8/2022. (X.18.) számú rendeletét, melyet röviden ismertetünk:

Ki jogosult a tűzifa támogatásra?

  • A rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványt kitöltve és a megfelelő igazolásokat csatolva határidőig (2022. december 15.) benyújtja az önkormányzathoz.
  • Az ingatlan tűzifával fűthető.
  • Akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft/hó-t, egyedül élő esetén 114.000,- Ft-ot.

Mikor lehet benyújtani a kérelmeket?

A kérelmeket minden év november 01. napjától december 15. napjáig – mely határidő jogvesztő – lehet benyújtani.

Hogyan igényelhetőek a támogatások?

A Községházán ügyfélfogadási időben formanyomtatványon lehet az igényeket benyújtani a megfelelő igazolásokkal együtt Heinczné Kucsera Annamária ügyintézőnél.

További információ:

Letkés Község Önkormányzata 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

telefon: 27/576-500

e.mail: titkarsag@letkes.hu

Ügyintéző: Heinczné Kucsera Annamária

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Kedd: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Szerda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 – 12.00

Népszámlálás 2022 – Rendőrségi felhívás

Kedves Letkésiek!

Október 16-ig lehet kitölteni online formában a népszámlálás kérdőívet. Aki a fenti dátumig nem végzi el a kitöltést elektronikusan, számlálóbiztosok fogják felkeresni otthonában.Településünkön két kolléganőnk, Heinczné Kucsera Annamária és Kovác-Moll Erzsébet végi majd a számlálálóbiztosi fealdatokat. Kérjük legyenek körültekintőek, és ha a népszámlálásra hivatkozva nem kolléganőink keresik fel Önöket letkési lakhelyünkön, semmiképp ne engedjék be otthonukba az illetőt.

A Magyar Rendőrség összefogalójában erről olvashatnak. Ezek az információk segítenek abban, hogy ne essenek csalók áldozatává:
https://www.police.hu/sites/default/files/rendorsegi_ajanlas_a_mikrocenzus_idoszakara.pdf

Kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljenek idős hozzátartozójukra, ismerősükre. Tudassák velük a fenti információkat.

Tisztelettel,
Letkés Község Önkormányzata

Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózó!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatban

Adó folyószámla értesítők kiküldésének célja:

Részletes tájékoztatást ad az esedékes adóelőírásokról (fizetési kötelezettségekről, pótlékmentes határidőkről), az eddigi befizetésekről, az esetlegesen fennálló tartozásról. Az önkormányzatnak évente legalább egy akolommal a fentiekről értesítést küld.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adófizetési kötelezettség alapja a kötelezettséget megállapító adóhatósági határozat, mely bevalláson illetve kivetésen alapul. (formanyomtatvány elérhető – rendszeresítve adónemenként)

Helyi rendelet alapján a helyi adó mentességet igénylő (k) részére a formanyomtatvány biztosított.

Pótlékmentes befizetési határidők: I. félév március 15. – II. félév szeptember 15.

Az ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-önkormányzati portálon keresztül nyomon követhetik befizetéseiket, adóelőírásaikat.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak (HIPA) belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak  készpénzátutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie. Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban az adóalany nevét és az értesítő számon szereplő azonosítószámát feltüntetni szíveskedjen.

A jelentős postaforgalmi díjak mérséklése érdekében készpénzátutalási megbízást (csekket) csak az átutalásra nem kötelezett adózónak küldünk, de az elektronikus befizetési (átutalás- QR kód) mód alkalmazása esetünkben is előnyös.

Készpénzátutalási megbízást (csekk) már csak nyomtatott formában állítunk ki, kézzel kitöltött készpénzátutalási megbízás (csekk) nem elfogadott.

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesített az összeg átvezetéséről a hátralékot mutató adószámla javára írásban lehet rendelkezni.

Ha az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

Az önkormányzati adóhatóság a túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adózó a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napjától a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy amennyiben helyi adóhátraléka van és adófizetési kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget, úgy az Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján végrehajtási eljárás (jövedelem letiltást, azonnali beszedési megbízást, NAV-nak illetve bírósági végrehajtónak behajtásra átadás) indul.

Elérhetőség bármely adónemben/ügyben személyesen:

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal
Letkés Község Önkormányzata
2632 Letkés, Dózsa utca 22.
Telefonon: 27/576-501
Elektronikusan:
e-mail: ado@letkes.hu

Borda Gáborné
adóügyi ügyintéző

MEGHÍVÓ – Hagyományőrző szüreti felvonulásra és mulatságra

A Polgárőr Családi Napot követően szeretettel várunk mindenkit október 8-án 15 órától hagyományőrző szüreti felvonulásra és az esti mulatságra. A bál előtti jó hangulatról Kerle Tibor (Kerle Acoustic) gondoskodik, a felvonuláson és az esti bálon Váczi Kristóf húzza majd a talpalávalót.
Fellép: MC Hawer és Tekknő

Várjuk a jelentekőket akik szívesen részt vesznek a felvonuláson gyalogosan, lovagolva, lovaskocsival, vagy akár kis és nagy traktorral, pótkocsit vontatva.
A rendezvényről és a jelentekezéssel kapcsolatban Kurali Katalin közösség-szervező ad bővebb tájékoztatást a +36 30 403 9017-es telefonszámon, vagy a muvelodesihaz.letkes@gmail.com email címen.