Települési Hírek

Tájékoztatás a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS:

Letkés Község Önkormányzata, tájékoztatja a szülőket, hogy az iskolai étkezés módjában történő változást írásban a hivatal és az iskola/konyha értesítésével, minden aktuális hónapot követő hónap 01. napjától kezdődően tudjuk elfogadni.

Kivételt képez a lakcímváltozás miatti, illetve a betegség miatti változás kérése.

 

Kérjük tájékoztatásunk figyelembevételét!

Időszakosan újra nyitva tart a Letkés – Salka határátkelőhely

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 06 27 518 968

A letkési határrendészeti alosztály vezetőjének tájékoztatása alapján a letkési határátkelőn szeptember 5-e, 5 órától időszakosan ismét lehetséges lesz a határátlépés. Ez annyit jelent, hogy reggel 5 óra és este 20 óra között a személygépkocsi forgalom számára, érvényes személyigazolvány vagy útlevél felmutatásával biztosított lesz az áthaladás, a határtól számított 30km-es körzetben élők számára. A teherforgalom áthaladása nem lesz biztosított ezen a határátkelőn.
Papír alapon szükséges arról nyilatkozni, hogy határátlépőként 24 órán belül visszatérünk Magyarország területére, és a határtól számított 30 km-es körzetet nem hagyjuk el. Ha munkába vagy iskolába járáshoz szükséges igénybe vennünk a határátkelőt, érdemes magunknál tartani munkáltatói- vagy iskolalátogatási igazolást. A papíralapú nyilatkozat kitöltése mellett egészségügyi szűrés is lesz, ami lázmérésből áll majd.

Kérjük az Önök türelmét a határátlépések alkalmával, mivel a dokumentumok kitöltése és ellenőrzése több percet is igénybe vehet. Ha időpontra szükséges érkezniük, kérjük számoljanak ezzel.

Tanévkezdéshez nyújt támogatást önkormányzatunk

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 49/2020.(VIII.13.) számú határozatával tanévkezdési támogatást állapított meg a Letkésen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő óvodásoknak, a köznevelésben résztvevő nappali tagozatos diákoknak.


– Az óvodás korú gyermekek 4.000,- Ft/gyermek támogatásra jogosultak.
– Az általános iskolás és középiskolás diákok 6.000,- Ft/gyermek támogatásra jogosultak.

A 16 éven felüli diákok esetében a kifizetés abban az esetben történhet meg, amennyiben az érintett igazolást mutat be, hogy a 2020/2021-es tanévre beiratkozott.


Nem támogatható azon diák, aki ráépülő képzésen vesz részt (technikus, OKJ).


A támogatás felvételére 18 éves kor alatt a szülő, 18 éves kor felett a diák, vagy szülője jogosult.

A támogatás kifizetése 2020. augusztus 24-től a házipénztárból történik ügyfélfogadási időben.


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30

Kedd: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30

Szerda: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30

Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek: 8.00 – 12.00 

MEGHÍVÓ

Letkés Község Önkormányzata és a Letkési Egyházközség képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartandó ünnepségre.

Az ünnepség 2020. augusztus 19-én, szerdán 17.00 órakor szentmisével veszi kezdetét.
A misét celebrálja: Izrael Pál plébános

A szentmise után az új kenyér megáldására és a koszorúzásra, valamint Letkés Község Önkormányzata kitüntető díjának átadására a Millenniumi Emlékműnél kerül sor.

Meghívó nyilvános bemutatóra – Letkés első templomának feltárása

2020. július 31-én pénteken 13 órakor minden érdeklődő számára egyedülálló lehetőség nyílik betekinteni Letkés első templomának feltárási munkálataiba.
Dr. habil Mordivin Maxim ásatásvezető bemutatja a jelenleg feltárt templomfalak maradványait, sírhelyeket, leleteket.
Várunk mindenkit szeretettel a Fő utca és a Rákóczi utca találkozásánál!