Önkormányzati Hírek

Népszámlálás 2022 – Rendőrségi felhívás

Kedves Letkésiek!

Október 16-ig lehet kitölteni online formában a népszámlálás kérdőívet. Aki a fenti dátumig nem végzi el a kitöltést elektronikusan, számlálóbiztosok fogják felkeresni otthonában.Településünkön két kolléganőnk, Heinczné Kucsera Annamária és Kovác-Moll Erzsébet végi majd a számlálálóbiztosi fealdatokat. Kérjük legyenek körültekintőek, és ha a népszámlálásra hivatkozva nem kolléganőink keresik fel Önöket letkési lakhelyünkön, semmiképp ne engedjék be otthonukba az illetőt.

A Magyar Rendőrség összefogalójában erről olvashatnak. Ezek az információk segítenek abban, hogy ne essenek csalók áldozatává:
https://www.police.hu/sites/default/files/rendorsegi_ajanlas_a_mikrocenzus_idoszakara.pdf

Kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljenek idős hozzátartozójukra, ismerősükre. Tudassák velük a fenti információkat.

Tisztelettel,
Letkés Község Önkormányzata

Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózó!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatban

Adó folyószámla értesítők kiküldésének célja:

Részletes tájékoztatást ad az esedékes adóelőírásokról (fizetési kötelezettségekről, pótlékmentes határidőkről), az eddigi befizetésekről, az esetlegesen fennálló tartozásról. Az önkormányzatnak évente legalább egy akolommal a fentiekről értesítést küld.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adófizetési kötelezettség alapja a kötelezettséget megállapító adóhatósági határozat, mely bevalláson illetve kivetésen alapul. (formanyomtatvány elérhető – rendszeresítve adónemenként)

Helyi rendelet alapján a helyi adó mentességet igénylő (k) részére a formanyomtatvány biztosított.

Pótlékmentes befizetési határidők: I. félév március 15. – II. félév szeptember 15.

Az ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-önkormányzati portálon keresztül nyomon követhetik befizetéseiket, adóelőírásaikat.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak (HIPA) belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak  készpénzátutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie. Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban az adóalany nevét és az értesítő számon szereplő azonosítószámát feltüntetni szíveskedjen.

A jelentős postaforgalmi díjak mérséklése érdekében készpénzátutalási megbízást (csekket) csak az átutalásra nem kötelezett adózónak küldünk, de az elektronikus befizetési (átutalás- QR kód) mód alkalmazása esetünkben is előnyös.

Készpénzátutalási megbízást (csekk) már csak nyomtatott formában állítunk ki, kézzel kitöltött készpénzátutalási megbízás (csekk) nem elfogadott.

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesített az összeg átvezetéséről a hátralékot mutató adószámla javára írásban lehet rendelkezni.

Ha az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

Az önkormányzati adóhatóság a túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adózó a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napjától a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy amennyiben helyi adóhátraléka van és adófizetési kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget, úgy az Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján végrehajtási eljárás (jövedelem letiltást, azonnali beszedési megbízást, NAV-nak illetve bírósági végrehajtónak behajtásra átadás) indul.

Elérhetőség bármely adónemben/ügyben személyesen:

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal
Letkés Község Önkormányzata
2632 Letkés, Dózsa utca 22.
Telefonon: 27/576-501
Elektronikusan:
e-mail: ado@letkes.hu

Borda Gáborné
adóügyi ügyintéző

MEGHÍVÓ – Hagyományőrző szüreti felvonulásra és mulatságra

A Polgárőr Családi Napot követően szeretettel várunk mindenkit október 8-án 15 órától hagyományőrző szüreti felvonulásra és az esti mulatságra. A bál előtti jó hangulatról Kerle Tibor (Kerle Acoustic) gondoskodik, a felvonuláson és az esti bálon Váczi Kristóf húzza majd a talpalávalót.
Fellép: MC Hawer és Tekknő

Várjuk a jelentekőket akik szívesen részt vesznek a felvonuláson gyalogosan, lovagolva, lovaskocsival, vagy akár kis és nagy traktorral, pótkocsit vontatva.
A rendezvényről és a jelentekezéssel kapcsolatban Kurali Katalin közösség-szervező ad bővebb tájékoztatást a +36 30 403 9017-es telefonszámon, vagy a muvelodesihaz.letkes@gmail.com email címen.

Meghívó – Polgárőr Családi Napra

Közlekedésbiztonsági szimulátorral és bemutatóval, balesetmegelőzési, egészségmegőrző programokkal, egészségügyi szűrésekkel, autó és motorkerékpár különlegességekkel, gyermekprogramokkal vár mindenkit szeretettel a Letkési Polgárőr Egyesület, október 8-án szombaton délelőtt 10 órától, a letkési Piactérre és a Művelődési Házba.

A programokról az esemény Facbook oldalán érhető el bővebb tájékoztatás az alábbi linken:
https://fb.me/e/2dU5WybjX

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben is támogatja a gyermekétkezés térítési díját.

Mivel a rezsi- és nyersanyagköltségek drasztikusan megemelkedtek, ezért a térítési díj 40 %-át vállalja át az Önkormányzat a szülők és családok részére nyújtott segítségképpen. A támogatás alanyi jogon jár, kérelmezni nem szükséges.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy alanyi jogon járó beiskolázási támogatás 2022. évben nem lesz. A rászoruló családoknak a települési eseti támogatás keretében – kitöltött kérelmi adatlapot és jövedelemigazolást mellékelve – van lehetősége kérelmezni a beiskolázás költségeinek enyhítésére támogatást, mely gyermekenként 5.000,- Ft.

Felhívom a figyelmüket, hogy az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló 3/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet értelmében lehetőség van települési lakásfenntartási támogatás kérelem benyújtására a víz, gáz, villany költségek (közül egy fajta választható) enyhítésére.

Önkormányzatunk idén is megpályázza a szociális tüzelőanyag támogatás pályázatot.

További információ: Heinczné Kucsera Annamária ügyintéző 27/576-500, vagy ügyfélfogadási időben a hivatalban.

Letkés, 2022. 08. 16.

Huszák Tamás s.k.
polgármester

Tájékozatató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. július 13. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. július 14-15. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Nyári diákmunka

Kedves Diákok!

Amennyiben szeretnétek nyári diákmunkát vállalni önkormányzatunknál, kérünk benneteket, hogy előzetes jelentkezéseteket küldjétek el nekünk 2022. június 16. 16 óráig a hivatal@letkes.hu és a polgarmester@letkes.hu email címekre.

A nyári diákmunka program július és augusztus hónapban zajlik napi 6 órában, melyben 16-25 év közötti nappali tagozatos, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok vehetnek részt.
A program feltétele, hogy a diák a Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.) nyilvántartásba vetesse magát (erre június 15. naptól már lehetőség van). Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával a Foglalkoztatási Osztályon regisztráltatnia kell magát.

A havi munkabér bruttó 150.000 Ft/fő/hó.

Várjuk jelentkezéseteket!

IpolyFeszt Letkés – Részletes programok

2022. június 11. szombat

10.00 Kispályás foci, Főzőverseny
13.00 Főzőverseny zsűrizés (A főzőversenyen keressük a legjobb pörköltet, amelyet a helyszínen kell elkészíteniük a nevezőknek bográcsban. Tűzifát és asztalt minden nevező számára biztosítunk.)
14.00 Vitéz László vándorúton – A Tatay Színház előadása
15.30 A Letkési Csodavár Óvoda műsora
16.00 Zumba Letkés – Bemutatkozik a nemrég alakult letkési zumbacsoport
17.00 Eredményhirdetés – Kispályás foci, főzőverseny
18.00 Bőröndmesék – A Tatay Színház előadása
19.00 Kerle Acoustic
20.00 A “Gyereksziget” záróprogramja – Közös szalonnasütés a gyerekekkel
21.00 Summer Dance Party
Házigazda: DJ. Game
Guest DJs: DJ. Mikee, DJ. Henryk
22.00 NEWIK

Állandó programok:
– 14.00-18.00 “Gyereksziget” az iskolaudvaron (ugrálóvár, trambulin, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, luficsata, sok meglepetés)
– A templomkertben továbbra is megtekinthető a Szent Korona kiállítás és a “Gyergyószéki Emlékeink” című vándor fotókiállítás

Várunk mindenkit szeretettel!

Megnyílt a Szent Korona kiállítás településünkön

Május 29-én megnyitott a Szent Korona kiállítás településünkön. Az eseményen részt vett Karácsony Ádám, Pest Megye Önkormányzatának alelnöke, valamint Kisfaludi Aranka, Pest Megye Önkormányzatának értéktár referense, akik elmondták, hogy a szabadtéri installáció Pest Megye és Hargita megye szoros együttműködésének köszönhetően jöhetett létre, és számos településen volt már látható országosan.

A Szent Korona kiállítás mellett egy másik szabadtéri kiállítás is érkezett Letkésre. A “Gyergyószéki Emlékenik” elnevezésű fotókiállítás a Kolcsár Béla vezette Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által alapított Gyergyói Fotóklub munkáit mutatja be tizennyolc fotón keresztül.

A két kiállítás még további két héten keresztül megtekinthető a templom kertben. Kérjük, tekintsék meg, és vigyázzanak a kiállításokra, hogy még sokáig járhassák a településeket.