Nemzetiségi Hírek

Tájékoztatás a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS:

Letkés Község Önkormányzata, tájékoztatja a szülőket, hogy az iskolai étkezés módjában történő változást írásban a hivatal és az iskola/konyha értesítésével, minden aktuális hónapot követő hónap 01. napjától kezdődően tudjuk elfogadni.

Kivételt képez a lakcímváltozás miatti, illetve a betegség miatti változás kérése.

 

Kérjük tájékoztatásunk figyelembevételét!

Tanévkezdéshez nyújt támogatást önkormányzatunk

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 49/2020.(VIII.13.) számú határozatával tanévkezdési támogatást állapított meg a Letkésen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő óvodásoknak, a köznevelésben résztvevő nappali tagozatos diákoknak.


– Az óvodás korú gyermekek 4.000,- Ft/gyermek támogatásra jogosultak.
– Az általános iskolás és középiskolás diákok 6.000,- Ft/gyermek támogatásra jogosultak.

A 16 éven felüli diákok esetében a kifizetés abban az esetben történhet meg, amennyiben az érintett igazolást mutat be, hogy a 2020/2021-es tanévre beiratkozott.


Nem támogatható azon diák, aki ráépülő képzésen vesz részt (technikus, OKJ).


A támogatás felvételére 18 éves kor alatt a szülő, 18 éves kor felett a diák, vagy szülője jogosult.

A támogatás kifizetése 2020. augusztus 24-től a házipénztárból történik ügyfélfogadási időben.


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30

Kedd: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30

Szerda: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30

Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek: 8.00 – 12.00 

MEGHÍVÓ

Letkés Község Önkormányzata és a Letkési Egyházközség képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartandó ünnepségre.

Az ünnepség 2020. augusztus 19-én, szerdán 17.00 órakor szentmisével veszi kezdetét.
A misét celebrálja: Izrael Pál plébános

A szentmise után az új kenyér megáldására és a koszorúzásra, valamint Letkés Község Önkormányzata kitüntető díjának átadására a Millenniumi Emlékműnél kerül sor.