Karácsonyi támogatás minden lakott ingatlan számára

Kedves Letkéseik!

Letkés Község Képviselő-testülete a 26/2021 (VIII. 05.) számú határozatában úgy határozott, hogy az iskolakezdési támogatás és a rokkantsági ellátásban, a rehabilitációs járadékban, illetve az öregségi nyugdíjban részesülők támogatása mellett idén is karácsonyi támogatást nyújt minden letkési ingatlan számára, melyben életvitelszerűen legalább egy fő letkési lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező él. A támogatás mértéke egyszeri 8.000 Ft (lakott) ingatlanonként.

A koronavírus terjedésére való tekintettel most nem munkatársunk keresi fel az ingatlanokat, hanem az ingatlantulajdonosokat (vagy meghatalmazottjukat) kérjük, hogy önként jelentkezzenek az alábbi időpontokban a letkési Piactéren, hogy a támogatást biztosítani tudjuk az Önök számára:

2021. december 6-tól (hétfő) december 10-ig (péntek): 8.00 órától 16.00 óráig

2021.december 11-e (szombat): 8.00 órától 12.00 óráig

Tisztelettel,
Letkés Község Önkormányzata