2018. január 18. Csütörtök, Piroska névnapja van.

 :: Hírek :: Önkormányzat :: A település :: Börzsöny és vidéke :: Látnivalók :: Kapcsolatfelvétel :: Linkek :: Impresszum :: Vendégkönyv ::
 

2017. nov. 14. 

  Tájékoztatás

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje:

2017. november 15 - 2017. december 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő.


1. melléklet a 5/2016. (XI.23.) Önkormányzati rendelethezKÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZI. Kérelmező személyre vonatkozó adatok1. Név: ……………………………………..2. Születési név: ……………………..3.Születési hely és idő:..………………….. TAJ szám: ..............................4. Anyja neve: ........................5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ………………….6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.II. Kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők havi jövedelme / A feltüntetett jövedelemről az igazolást a kérelemhez csatolni kell ! /

Név

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl.házastárs, élettárs, gyermek stb./ Születési hely,idő

Anyja neve Havi nettó

jövedelem

III. Nyilatkozatok2 m3-nél nagyobb tűzifa készlettel : rendelkezem nem rendelkezem

(A megfelelő aláhúzandó!)Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

a./ rendelkezem, és kizárólag azzal fűtök b./ nem rendelkezem

(A megfelelő aláhúzandó!)Háztartásom tagja az alábbi szociális ellátásban részesül, mely a jogosultság elbírálásánál előnyt jelent:

- aktív korúak ellátása

- időskorúak járadéka

- települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

(A megfelelő aláhúzandó!)Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a kérelmemhez csatolom.

Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában előnyben nem részesülők.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya, és a hiányzó iratok pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti, és azoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.Letkés, 201... ……..…………… hó …. nap...........................................................

az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírásaCsatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások,

- a rendelet 1. § (3) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az

nem szerepel a hivatal nyilvántartásában.

[ Vissza a hírekhez ]
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket Letkés község lakossága és az Önkormányzat Képviselőtestülete nevében.
Letkés - az 1200 lélekszámú település - Magyarország és Pest megye északi részén a Börzsöny hegység lábánál, az Ipoly folyó völgyében található. A község határát kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek szegélyezik...

Tovább »

 
   
   
 

Jelenleg 1 vendég online.
Oldalunkat eddig 161 alkalommal keresték fel.

Közérdekű dokumentumok
(2012. márc. 27.)
Megtekintéshez kérem kattintson ide!

 
 

Valid HTML 4.01!
 
 
 
Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!
 
 
Generálás ideje: 0.104924 másodperc.