2018. március 20. Kedd, Klaudia névnapja van.

 :: Hírek :: Önkormányzat :: A település :: Börzsöny és vidéke :: Látnivalók :: Kapcsolatfelvétel :: Linkek :: Impresszum :: Vendégkönyv ::
 

2017. nov. 14. 

  Tájékoztatás szociális tűzifa

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje:


2017. november 15 - 2017. december 2.


A határidő elmulasztása jogvesztő.


1. melléklet a 5/2016. (XI.23.) Önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

I. Kérelmező személyre vonatkozó adatok

1. Név: ……………………………………..

2. Születési név: ……………………..

3.Születési hely és idő:..………………….. TAJ szám: ..............................

4. Anyja neve: ........................

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ………………….

6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

II. Kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők havi jövedelme / A feltüntetett jövedelemről az igazolást a kérelemhez csatolni kell ! /
Név


Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl.házastárs, élettárs, gyermek stb./ Születési hely,idő


Anyja neve Havi nettó


jövedelem
III. Nyilatkozatok

2 m3-nél nagyobb tűzifa készlettel : rendelkezem nem rendelkezem


(A megfelelő aláhúzandó!)

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:


a./ rendelkezem, és kizárólag azzal fűtök b./ nem rendelkezem


(A megfelelő aláhúzandó!)

Háztartásom tagja az alábbi szociális ellátásban részesül, mely a jogosultság elbírálásánál előnyt jelent:


- aktív korúak ellátása


- időskorúak járadéka


- települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás


- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek


(A megfelelő aláhúzandó!)

Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a kérelmemhez csatolom.


Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában előnyben nem részesülők.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya, és a hiányzó iratok pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti, és azoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Letkés, 201... ……..…………… hó …. nap...........................................................


az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Csatolandó dokumentumok:


- jövedelemigazolások,


- a rendelet 1. § (3) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az


nem szerepel a hivatal nyilvántartásában.


[ Vissza a hírekhez ]
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket Letkés község lakossága és az Önkormányzat Képviselőtestülete nevében.
Letkés - az 1200 lélekszámú település - Magyarország és Pest megye északi részén a Börzsöny hegység lábánál, az Ipoly folyó völgyében található. A község határát kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek szegélyezik...

Tovább »

 
   
   
 

Jelenleg 2 vendég online.
Oldalunkat eddig 80 alkalommal keresték fel.

Az Önkormányzat elérhetőségi
(2017. ápr. 28.)
e-mail: hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu
telefon: 27/576-500, 576-516
telefon/fax: 27/576-506

 
 

Valid HTML 4.01!
 
 
 
Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!
 
 
Generálás ideje: 0.004808 másodperc.