Pályázati kiírás – Védőnő

Letkés Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Letkés Községi Önkormányzat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Fő utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása Letkés településen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, védőnői szakirány,
 •       Magyar állampolgárság,
 •       Büntetlen előélet
 •       Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Védőnői ellátásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       – Szakmai önéletrajz, – Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, – A pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának másolata, – 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, – Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszák Tamás polgármester nyújt, a 27/576-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Letkés Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 838/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
 •       Személyesen: Huszák Tamás polgármester, Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa u. 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.letkes.hu – 2020. február 17.
 •       Letkés Község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2020. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.