Pályázati kiírás – közművelődés szervező, könyvtáros

Letkés Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Letkés Község Önkormányzata

közművelődés szervező, könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye,2632 Letkés, Dózsa u. 22/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben és további releváns jogszabályokban, helyi szabályozásban foglaltak, továbbá a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú közművelődési szakképesítés,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– művelődési ház, kultúrház operatív működtetésében szerzett tapasztalat,

– rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,

– hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

– B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban szereplő adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszák Tamás polgármester nyújt,
a  06 (30) 389-0629-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Letkés Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u.22.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
  • Elektronikus úton Huszák Tamás polgármester részére a polgarmester@letkes.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 16.

 

A pályázati kiírás innen letölthető