8/2019. (XII.23.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XII.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról