7/2019. (XII.4.) Önkormányzati rendelet az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 7/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról