7/2016.(XII.9.) KT rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva)