Szerző: huszaktomi

Tájékozatató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. július 13. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. július 14-15. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Nyári diákmunka

Kedves Diákok!

Amennyiben szeretnétek nyári diákmunkát vállalni önkormányzatunknál, kérünk benneteket, hogy előzetes jelentkezéseteket küldjétek el nekünk 2022. június 16. 16 óráig a hivatal@letkes.hu és a polgarmester@letkes.hu email címekre.

A nyári diákmunka program július és augusztus hónapban zajlik napi 6 órában, melyben 16-25 év közötti nappali tagozatos, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok vehetnek részt.
A program feltétele, hogy a diák a Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.) nyilvántartásba vetesse magát (erre június 15. naptól már lehetőség van). Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával a Foglalkoztatási Osztályon regisztráltatnia kell magát.

A havi munkabér bruttó 150.000 Ft/fő/hó.

Várjuk jelentkezéseteket!

IpolyFeszt Letkés – Részletes programok

2022. június 11. szombat

10.00 Kispályás foci, Főzőverseny
13.00 Főzőverseny zsűrizés (A főzőversenyen keressük a legjobb pörköltet, amelyet a helyszínen kell elkészíteniük a nevezőknek bográcsban. Tűzifát és asztalt minden nevező számára biztosítunk.)
14.00 Vitéz László vándorúton – A Tatay Színház előadása
15.30 A Letkési Csodavár Óvoda műsora
16.00 Zumba Letkés – Bemutatkozik a nemrég alakult letkési zumbacsoport
17.00 Eredményhirdetés – Kispályás foci, főzőverseny
18.00 Bőröndmesék – A Tatay Színház előadása
19.00 Kerle Acoustic
20.00 A “Gyereksziget” záróprogramja – Közös szalonnasütés a gyerekekkel
21.00 Summer Dance Party
Házigazda: DJ. Game
Guest DJs: DJ. Mikee, DJ. Henryk
22.00 NEWIK

Állandó programok:
– 14.00-18.00 “Gyereksziget” az iskolaudvaron (ugrálóvár, trambulin, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, luficsata, sok meglepetés)
– A templomkertben továbbra is megtekinthető a Szent Korona kiállítás és a “Gyergyószéki Emlékeink” című vándor fotókiállítás

Várunk mindenkit szeretettel!

Megnyílt a Szent Korona kiállítás településünkön

Május 29-én megnyitott a Szent Korona kiállítás településünkön. Az eseményen részt vett Karácsony Ádám, Pest Megye Önkormányzatának alelnöke, valamint Kisfaludi Aranka, Pest Megye Önkormányzatának értéktár referense, akik elmondták, hogy a szabadtéri installáció Pest Megye és Hargita megye szoros együttműködésének köszönhetően jöhetett létre, és számos településen volt már látható országosan.

A Szent Korona kiállítás mellett egy másik szabadtéri kiállítás is érkezett Letkésre. A “Gyergyószéki Emlékenik” elnevezésű fotókiállítás a Kolcsár Béla vezette Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által alapított Gyergyói Fotóklub munkáit mutatja be tizennyolc fotón keresztül.

A két kiállítás még további két héten keresztül megtekinthető a templom kertben. Kérjük, tekintsék meg, és vigyázzanak a kiállításokra, hogy még sokáig járhassák a településeket.

Pályázati hírek

Kedves Letkésiek!

Örömmel számolhatok be egy újabb nyeretes pályázatról. A Magyar Falu Programban a “Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” elnevezésű és MFP-KEB/2022 kódszámú pályázaton önkormányzatunk 5 099 572 Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből a művelődési házba új mobiltelefont, korszerű hang- és fénytechnikai berendezéseket tudunk beszerezni, valamint újabb egy évre a közösségszervező kolléganőnk bérköltségeihez is hozzájárul a támogatás.

Köszönjük mindenki munkáját, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen! Köszönjük a Miniszterelnökségnek és Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek az elnyert támogatási összeg biztosítását!

Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

 

Tisztelt Lakosság!

Letkés Község Önkormányzatának honlapjára felkerült a “TÁJÉKOZTATÓ LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGY KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁRÓL”.

Az alábbi linken olvasható a részletes tájékoztató, a környezeti és a régészeti lelőhelyekre vonakozó hatástanulmányok, valamint megtalálatók a pihenő park és a településrendezési eszközök módosításáról készített tervdokumentációk:

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

Kérjük, hogy észrevételeikkel, véleményükkel járuljanak hozzá a településrendezési eszközök módosításához, és segítsék munkánkat!

Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester

Kedves Letkésiek!
 
Örömmel értesítem a településen élőket, hogy a Magyar Falu Programban beadott MFP-OJKJF/2022 kódszámú és „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” elnevezésű pályázaton önkormányzatunk 4 994 708 Ft támogatást nyert. Ebből az összegből közterületi fitnesz és workout elemek beszerzése valósul meg, melyek a sportpálya melletti játszótérre kerülnek majd elhelyezésre.
 
Köszönjük mindenki munkáját, aki valamilyen formán hozzájárult ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen! Köszönjük a Miniszterelnökségnek és Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek az elnyert támogatási összeg biztosítását!
 
Tisztelettel,
Huszák Tamás
polgármester

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

TÁJÉKOZTATÓ LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGY KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Tisztelt Véleményező!

A tervezés Letkés község egyetlen részterületére, a belterület Ipoly folyóhoz közeli határán húzódó 705-ös hrsz.-ú ingatlan tágabb környezetére terjed ki.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával napjainkban kisléptékű turisztikai fejlesztések valósulnak meg az Ipoly-mentén a PONTIBUS EGTC szervezésében. „A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat. A Társulás létrehozásának célja, hogy a határmenti társadalmi, gazdasági, turisztikai, kulturális és intézményközi kapcsolatokat fejlessze, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt fejlődéséhez. A Társulás nem csak a határmenti térség szereplői, hanem a Társulást alkotó két megyei szintű önkormányzatnak is intézményesített keretet biztosít közös céljaik megvalósításához.”

A PONTIBUS EGTC honlapján (http://www.pontibusegtc.eu/index.php/hu/) az alábbi gondolatok olvashatók az Ipoly-mente fejlesztési elképzeléseiről: „Számos tanulmány – egyezően a legtöbb helyi szereplő álláspontjával – megállapította, hogy a fenntartható és minőségi turizmus egyik kitörési pontja lehet a határmenti térségnek. Az ehhez szükséges szolgáltatások és infrastrukturális feltételek azonban legfeljebb csak elszórtan találhatóak meg a területen. Sok teendő és kitartó munka, de mindenekelőtt átgondolt, tervszerű és összehangolt fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a célok valósággá váljanak.”

Ipolydamásd Község Önkormányzata Ipolydamásd és Letkés község bel- és külterületén kerékpárút létesítését terveztette meg és engedélyeztette az Ipolydamásd-Szob közötti vonalhoz kapcsolódóan. A kerékpárút nyomvonala csatlakozik egyrészt a már engedélyezett, és megvalósítás alatt álló ipolydamásdi, és így a már megépült Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárúthoz, és ez a nyomvonal csatlakozik az Ipolydamásdot és a Szlovák oldalon elterülő Helembát összekötő, az országhatárt képező Ipoly folyón átívelő tervezett közúti hídhoz vezető úthoz is. Ezzel megteremtve a kapcsolatot az EuroVelo6 Fekete-erdőtől a Fekete tengerig húzódó kerékpárúthoz.

Letkés és Ipolydamásd község – az Ipoly folyó megismertetéséhez csatlakozva a PONTIBUS ETT-vel közösen –pályázott és pályázik kisléptékű turisztikai fejlesztésekre, aminek keretében Letkésen már megépült egy kikötő.

Mivel a kikötő mellett halad az Ipolydamásd és Szob között megvalósuló kerékpárút, ezért Letkés Község Önkormányzata fejleszteni szeretné a településen túrázók (vízi, kerékpáros) kiszolgálási színvonalát pihenő- és tisztálkodó hellyel, csónaktároló és javító műhely kialakításával, közparki funkciók elhelyezésével.

A határmenti megyék és települések közös területfejlesztési tevékenységének egyik következő állomása a Letkés területén elhatározott beruházás, amelynek keretein belül megvalósulhat az Ipoly mentén létesítendő kerékpárút jelenlegi végállomása és egy vízi sportközpont. A terület várható hasznosítása szükségessé teszi a terület hatályos településrendezési eszközökben szereplő területfelhasználásának, szabályozásának átgondolását és új szemléletű kidolgozását.  A településrendezési eszközök fenti célok elérése érdekében történő módosítása Letkés Község Önkormányzatának megbízásából készül.

A tervmódosítással érintett, a Diófa utcától délre, a belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú ingatlan területe a Településszerkezeti tervben a beépítésre nem szánt Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe tartozik. Mivel a telken a jelenlegi előírások alapján csak szerszámtároló épület helyezhető el legfeljebb 3,0 méteres építménymagassággal, ezért a belterületi ingatlanon a tervezett vegyes funkciójú, elsősorban kerékpáros pihenő céljára szolgáló épület létrehozásához a tervezési terület egy részének átsorolása szükséges a hatályban lévő Településszerkezeti terv módosításával. A tárgyi területre vonatkozó tervmódosítás során a TSZT-en a tervezési terület azon része, ahol a beruházás keretein belül az egyetlen épület megvalósítása tervezett (705 hrsz.-ú közterület északi része), beépítésre szánt különleges rekreációs területbe kerül átsorolásra. A közterület déli része a közúti közlekedési területbe kerül átsorolásra annak érdekében, hogy a hatályos településrendezési eszközök hamarosan bekövetkező felülvizsgálata során egy megfelelő út kiszabályozása megtörténhessen.

Szintén átsorolásra javasolt a belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt a 0203, a 124, a 07/12 egy része (4976 m2) és a 0199 hrsz.-ú földrészlet, amelyek célszerűen beépítésre nem szánt különleges rekreációs területként tudnak helyet biztosítani az oda tervezett játszótérnek, sátorhelyeknek, focipályának és kisebb időszakos vízfelületeknek, burkolt felületeknek.

Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt a település biológiai aktivitás értékének szinten tartását igazolni kell. Ennek érdekében szükségessé válik egy új erdőterület kijelölése, amit a 705-ös hrsz.-ú, részben átsorolásra javasolt ingatlanhoz délről csatlakozó 106/2-es hrsz.-ú földrészleten lehet megoldani. Ennek érdekében a jelenleg Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt ingatlan Ev jelű védőerdő területbe kerül átsorolásra.

A Helyi Építési Szabályzat tervezett módosítása a Településszerkezeti tervben javasolt változások építésjogi kereteinek a biztosítása érdekében szükséges.

A terv szerint a 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi fele a beépítésre szánt különleges területek közé tartozó Kre jelű építési övezetbe kerül átsorolásra, amelyben a javaslat szerint a tervezett beépítettség 20%, a kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 60%, a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter, a beépítési mód pedig oldalhatáron álló.

A belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt 0203, 124, 07/12 egy része és 0199 hrsz.-ú földrészletek területe beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-Re jelű övezetébe kerül átsorolásra. Ezen a területen jelenleg épület nem tervezett, ezért itt 2%-os legnagyobb beépíthetőség meghatározása javasolt. A kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 90%, a megengedett legnagyobb épületmagasság javaslatunk szerint 4,5 méter.

A településrendezési eszközök módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-ai állapota alapján készül a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45. § (2) ba) pontja szerinti tartalommal.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 6/A. (3) bekezdése alapján Pusztaberki Önkormányzata településrendezési feladatát megbízott önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.

A partnerségi szabályzatról szóló 6/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendelet alapján a közzététel napjától számított 15 napig várjuk a tisztelt lakosság és civil szervezetek véleményét. Véleményt nyilvánítani írásban, levélben vagy e-mailen lehet.

A tervdokumentációk és hatástanulmányok az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kerékpáros és vízi pihenőpark tervdokumentávió:
LETKES_vazlatterv3_2D

Településrendezési terv módosítás – végső véleményezési tervdokumentáció:
Letkes_Targyalasos_eljaras_TSZT_HeSZ_SZT_mod_2022_02

Régészeti hatástanulmány:
Letkes_regeszeti_hatastanulmany_2022_marcius

Környezeti hatástanulmány:
KornyErt-Natura2000_hatasbecsles-Letkes-TRE-modositas_2021-2022

 

Észrevételeiket és véleményüket az alábbi elérhetőségekre várjuk:

Posta cím: 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

E-mai cím: hivatal@letkes.hu

 

Tisztelettel,
Letkés Község Önkormányzata