Álláspályázat – jegyző munkakör

MÁRIANOSZTRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére:

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselőinek tekintetében. Jogszabályokban meghatározott jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Márianosztra

Álláshirdető szervezet bemutatása:
A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok: Márianosztra, Zebegény, Letkés, Ipolytölgyes, Ipolydamásd. A munkavégzés helye: Zebegény és Márianosztra települések Képviselő-testületi munkáinak irányítása. A pályázattal kapcsolatos felmerülő kérdésekre tájékoztatást Burikné Moóri Tamara polgármester nyújt a +3630/399-38-82-es telefonszámon. A kinevezésre 6 hónapos próbaidő kikötésével kerül sor.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A pályázat benyújtható a nosztra@t-online.hu e-mail címre valamint személyes a 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. szám alatt munkaidőben az önkormányzat ügyfélszolgálatán. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését és a pályázó nevét. A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 15. Az álláshely legkorábban betölthető a pályázat elbírálását követően: 2024. február 19. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Főiskola vagy Egyetem

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
jogi vagy közigazgatási szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • Adatkezelési nyilatkozat
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről


A pályázat benyújtásának határideje:
2024.02.08. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat elbírálása személyes meghallgatást követően történik. A pályázat elbírálásáról a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024.02.15. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.marianosztra.hu,
www.ipolytolgyes.hu,
www.letkes.hu,
www.ipolydamasd.hu,
www.zebegeny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.19.