ADÓZÁSI HÍREK 2021

Gépjármű adó:
2021.január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Letkés Község Önkormányzat Adóhatósága az illetékes. 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

2021. évben esedékes I. félévi – már a NAV-nak fizetendő gépjárműadó – befizetési határideje 2021.04.15.

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Amennyiben az Ön gépjárműadó számláján túlfizetés keletkezett, abban az esetben kérelmét (lehetőség van nyomtatványra, melyet a hivatalban rendelkezésre bocsátunk) névvel, címmel, folyószámla szám feltüntetésével, a hivatal részére nyújtsa be.

Gépjárműadó tartozással rendelkező adózók a hátralék teljes összegét legkésőbb 2021. február 28-ig kötelesek megfizetni. 2021. március 01-én hátralékkal rendelkező adózók gépjárművei kivonásra kerülnek a forgalomból.

Kommunális adó (építmény, telek):
Kommunális adó megfizetési kötelezettség terheli azt az adózót, aki január 1-jén az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlan év közben eladásra kerül, abban az esetben, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van az adóhatóság felé. Az év közben eladásra került ingatlanok adója még az eladót terheli. Csak a következő év 1-től mentesül az adó alól, az ingatlan új tulajdonosát pedig a megvásárlást követő év január 1-től terheli.

Készpénzbefizetési számla (sárga csekk):
Az év elején kiküldésre kerülő számlaegyenleg/egyenlegértesítő mellé teljes évre csatoljuk a csekkeket. Az I. félévit 2021. március 16-ig, a II. félévit (értesítés nélkül) 2021. szeptember 16-ig fizethetik be pótlékmentesen.

Átutalás, online befizetés:
Amennyiben az adó összegét banki átutalással vagy bármilyen más módon kívánja kiegyenlíteni a következőkre kell odafigyelni:

  • minden adónemnek (kommunális adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, iparűzési adó stb) más és más a számlaszáma, ezért kérjük, hogy külön-külön történjen az átutalás a megfelelő számlára
  • a számlaértesítőn/egyenlegértesítőn és a csekken is megtalálható minden adózónak az egyedi azonosítója (mutató), amit kérünk, szíveskedjen feltüntetni a megjegyzésbe, hiszen így elkerülhető az, hogy más adózóra könyvelünk (pl feleség utal, de a férj adózik, csak annak a nevére tudjuk könyvelni a befizetést, aki utal, kivéve, ha megjegyzésben jelzi az adózót)