ADÓZÁSI HÍREK

QR KÓDOS CSEKKFELADÁS – MÁS SZEMÉLY NEVÉBEN VALÓ UTALÁS

Letkés Község Önkormányzat Adóhatósága, felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben az új típusú QR kódos készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) nem postai úton fizeti be az adózó/nem adózó, hanem telefonos aplikáció segítségével „QR KÓD OLVASÓ RENDSZEREN KERESZTÜL” kérjük a befizető azonosító mely nem kötelezően kitöltendő mező– mindenképpen kerüljön kitöltésre!

A befizető azonosító szám a nyomtatott csekken a közlemény rovatban, illetve a megküldött adószámla kivonaton van feltüntetve.

Amennyiben ez az adat hiányzik, az önkormányzati adóhatóság nem tudja beazonosítani az adózót, így FÜGGŐ tételként könyvelődik és az adózónál tartozás keletkezik. (csak beazonosítás után rendezhető)

További segítség az átutalás, és online befizetéshez:

Amennyiben az adó összegét banki átutalással vagy bármilyen más módon kívánja kiegyenlíteni a következőkre kell odafigyelni:

  • minden adónemnek (kommunális adó, talajterhelési díj, iparűzési adó stb) külön számlaszáma van, ezért kérjük, hogy külön-külön történjen az átutalás a megfelelő számlára
  • a számlaértesítőn/egyenlegértesítőn és a csekken is megtalálható minden adózónak az egyedi azonosítója (mutató), amit kérünk, szíveskedjen feltüntetni a megjegyzésbe, hiszen így elkerülhető az, hogy más adózóra könyvelünk (pl feleség utal, de a férj adózik, csak annak a nevére tudjuk könyvelni a befizetést, aki utal, kivéve, ha megjegyzésben jelzi az adózót)

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adózó a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napjától a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része, és ez alapján a téves helyre való utalás automatikusan pótlék előírást eredményez.

Elérhetőség bármely adónemben/ügyben:
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal
Letkés Község Önkormányzata
2632 Letkés, Dózsa utca 22.
Telefonon: 27/576-501
e-mail: ado@letkes.hu

Szentgáli Zsuzsanna Éva
adóügyi ügyintéző