2018. január 18. Csütörtök, Piroska névnapja van.

 :: Hírek :: Önkormányzat :: A település :: Börzsöny és vidéke :: Látnivalók :: Kapcsolatfelvétel :: Linkek :: Impresszum :: Vendégkönyv ::
 

2017. nov. 14. 

  Tájékoztatás

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje:

2017. november 15 - 2017. december 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő.


1. melléklet a 5/2016. (XI.23.) Önkormányzati rendelethezKÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZI. Kérelmező személyre vonatkozó adatok1. Név: ……………………………………..2. Születési név: ……………………..3.Születési hely és idő:..………………….. TAJ szám: ..............................4. Anyja neve: ........................5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ………………….6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.II. Kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők havi jövedelme / A feltüntetett jövedelemről az igazolást a kérelemhez csatolni kell ! /

Név

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl.házastárs, élettárs, gyermek stb./ Születési hely,idő

Anyja neve Havi nettó

jövedelem

III. Nyilatkozatok2 m3-nél nagyobb tűzifa készlettel : rendelkezem nem rendelkezem

(A megfelelő aláhúzandó!)Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

a./ rendelkezem, és kizárólag azzal fűtök b./ nem rendelkezem

(A megfelelő aláhúzandó!)Háztartásom tagja az alábbi szociális ellátásban részesül, mely a jogosultság elbírálásánál előnyt jelent:

- aktív korúak ellátása

- időskorúak járadéka

- települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

(A megfelelő aláhúzandó!)Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a kérelmemhez csatolom.

Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában előnyben nem részesülők.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya, és a hiányzó iratok pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti, és azoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.Letkés, 201... ……..…………… hó …. nap...........................................................

az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírásaCsatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások,

- a rendelet 1. § (3) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az

nem szerepel a hivatal nyilvántartásában.

[ Vissza a hírekhez ]
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket Letkés község lakossága és az Önkormányzat Képviselőtestülete nevében.
Letkés - az 1200 lélekszámú település - Magyarország és Pest megye északi részén a Börzsöny hegység lábánál, az Ipoly folyó völgyében található. A község határát kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek szegélyezik...

Tovább »

 
   
   
 

Jelenleg 1 vendég online.
Oldalunkat eddig 179 alkalommal keresték fel.

Az Önkormányzat elérhetőségi
(2017. ápr. 28.)
e-mail: hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu
telefon: 27/576-500, 576-516
telefon/fax: 27/576-506

 
 

Valid HTML 4.01!
 
 
 
Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!
 
 
Generálás ideje: 0.004164 másodperc.