2017. szeptember 21. Csütörtök, Máté, Mirella névnapja van.

 :: Hírek :: Önkormányzat :: A település :: Börzsöny és vidéke :: Látnivalók :: Kapcsolatfelvétel :: Linkek :: Impresszum :: Vendégkönyv ::
 

2017. ápr. 28. 

  Tájékoztatás

Óvodai beíratásról

KÖZLEMÉNYA 2017. évi óvodai beiratkozás rendjérőlTisztelt Szülők!A 20/20I2. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:A 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan a gyermekek óvodai beíratásának időpontja

2017. május 2-5. (kedd-péntek) 8.00-16.00 óraA gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen kérhetik a Letkési Napköziotthonos Óvodában (2632 Letkés, Rákóczi u. 1.).Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2017/2018. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A beíratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,

- a szülő/törvényes képviselő személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a gyermek esetleges tartós betegségeit igazoló dokumentumok,

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén a rendelkezésre álló szakvélemény,

- amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az erről szóló határozat másolata,

- 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2011-2012-2013-ben és 2014. augusztus 31-ig születtek. Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan az év során munkába állnak, hogy előfelvételisként előjegyeztessék a 2014. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Felvételükre a nevelési év során folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.A már óvodábajáró gyermekeknek nem kell beiratkozni!Az intézmény Alapító okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényűgyermekeket. Az óvoda Letkés és Ipolytölgyes település közigazgatási területéről biztosítja a felvételt. Szabad férőhely esetén más településről is felvehető gyermek az intézménybe.

Értesítés a döntésről: Az óvoda vezetője az óvodai felvételi - átvételi kérelmeknek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasításáról szóló döntését határozati formában közli a szülővel. A kérelem elutasításáról szóló döntésről azt megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással kell a szülőt az óvodavezetőnek értesíteni.Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekátvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

[ Vissza a hírekhez ]
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket Letkés község lakossága és az Önkormányzat Képviselőtestülete nevében.
Letkés - az 1200 lélekszámú település - Magyarország és Pest megye északi részén a Börzsöny hegység lábánál, az Ipoly folyó völgyében található. A község határát kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek szegélyezik...

Tovább »

 
   
   
 

Jelenleg 2 vendég online.
Oldalunkat eddig 269 alkalommal keresték fel.

Az Önkormányzat elérhetőségi
(2017. ápr. 28.)
e-mail: hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu
telefon: 27/576-500, 576-516
telefon/fax: 27/576-506

 
 

Valid HTML 4.01!
 
 
 
Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!
 
 
Generálás ideje: 0.011665 másodperc.